Medycyna pracy

Nasza oferta skierowana jest do zakładów pracy i indywidualnych pacjentów- bez wymuszania zakupów abonamentów medycznych.

Zakłady pracy z którymi podpiszemy umowę korzystają z rabatowego cennika

Wykonujemy:

  • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców (prawo jazdy),
  • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Mamy bogatą praktykę w tym zakresie. Doświadczony i profesjonalny zespół wykonuje niezbędne badania pracowników zakończone wydaniem wymaganych przez prawo zaświadczeń (również zaświadczenia kwalifikacyjne dla kierowców oraz wpisy do książeczek zdrowia wg wymogów Sanepidu).

Zapewniamy badania psychotechniczne.

Współdziałamy, w trybie roboczym, z inspektorami BHP. Badania organizujemy z poszanowaniem czasu zarówno pacjentów jak i ich pracodawców.

Po wykonaniu badania sporządzany jest raport zawierający imienny wykaz zbadanych pracowników wraz z orzeczeniem i datą następnego badania. Na miesiąc przed kolejnym terminem zawiadamiamy pracodawcę wysyłając imienny wykaz pracowników , których to badanie dotyczy.

Specjalista medycyny pracy dr Kucharska przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku